VIDEO NÔNG NGHIỆP

AGRI-FOS 480 – ĐẶC TRỊ NỨT THÂN XÌ MỦ, LỞ CỔ RỄ, KHÔ CÀNH, THỐI CÀNH, CHẾT NGỌN VÀ THỐI TRÁI